Log ind   |  
Drift Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Strøby Egede Vandværk 
Stevnsvej 103 A
Strøby Egede
4600 Køge

Driftforstyrrelse:

Driftsleder Carsten Wiinblad
Tlf. 56 26 72 87
Mobil 23 39 01 08

Administration:

Charlotte Petersen

Tlf. 56 26 72 87

Mobil 91 89 57 83 (besvares kun mandag og torsdag)

E-mail: cpvand@outlook.dk eller

Email: vand@stroebyegedevand.dk

NB !! Send kun mail til en af ovennævnte mail adresser, de går ind på samme pc.


Bemærk:
Kontortid kun mandag og torsdag fra 9-12.00
Tlf. 56 26 72 87


Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Sidste nyt Minimer

Sidste frist for indberetning af årsaflæsning er overskredet. Forbrugere der ikke har indberettet aflæsning rettidigt, vil på næste opkrævning blive opkrævet et gebyr iht. gældende takst blad på Kr. 175,00.

Pinkode forklaring:

Vandværket har fået en del henvendelser om, hvordan man bruger Pinkoden til selvbetjening m.m.

Pinkoden bruges kun til: At se ens ÅRSFORBRUG - IKKE andet!

Ved brug af koden kan man følge seneste årsforbrug, DET kræver dog, at man har haft mindst en årsaflæsning, før man kan se for årsforbrug.

Man kan IKKE se dagsforbrug.                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalk i vandet, klik på linket og læs mere, under SIDSTE nyt, er opfølgning (flere sider):

            Kalk i vandet               Hårdhedskortet        Sidste nyt                   

                             Vandets hårdhedsgrad i Strøby Egede er 21° dH, det er hårdt vand !

Nu er det muligt at se års forbrug for de seneste 5 år her på siden. Det kræver dog, at man har haft mindst en årsaflæsning inden man kan se årsforbrug !

Klik på "SELVBETJENING", klik herefter på "MIT ÅRSFORBRUG" indtast forbruger -og målernummer, står på den opkrævning du lige har modtaget eller kontakt vandværket for at få din unikke Pin-kode.

Der vises både års forbrug og grafer. Vil du se nærmere på f.eks forbrug i 2013, kan du klikke på det lille + tegn der er ude til venstre for 2013, så åbnes nyt "blad".

God fornøjelse       

Torsdag d. 4/8 2016.

Vandværket påbegynder næste etape af udskiftninger fra "de gamle" mekaniske målere til "nye" elektroniske målere.

Opstart mandag d. 15. aug. 2016 i følgende områder:    

Møllemarken og Møllerækken (der er udsendt orienteringsbreve til pågældende adr.).   

Planen er at der skal skiftes i hele Strøby Egede fra mekaniske til elektroniske målere over en periode på ca. 3-4 år (med start juni 2015).

Når man har fået en elektronisk måler installeret betyder det, at man ikke skal aflæse og indberette målervisning fremover.

Vandværket aflæser den elektroniske måler d. 31/12.

MEN husk, det er stadig forbrugerens ansvar at holde øje med forbruget !

Det er forbrugerens ansvar at ventiler før og efter måleren virker !!!

                    

Det er nu muligt at sende sms til vandværket, BEMÆRK de besvares kun på kontordage (mandag og torsdag) send sms til 91 89 57 83.

Mandag d. 25. januar 2016.

Grundet nye regler for regulativ 10/2015, er der på hjemmesiden lagt et link til information om mulighed for klagevejledning ved tvister med vandforsyningen, se mere under fanen, om vandværket "regulativ".

Husk sidste aflæsningsfrist er d. 31/12 og sidste frist for indberetning er d. 5. januar. Tilstedeværelse af sne, is og frost er ingen undskyldning for ikke at aflæse vandmåleren.

NB: Vandværket skal have modtaget indberetningen senest den 5. januar, da indberetninger efter denne dato ikke kan behandles.


 Vi anbefaler tilmelding til betalingsservice

Der kan tilmeldes her på denne side, under fanen selvbetjening

Forside Minimer


Strøby Egede Vandværk.
 

Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Navnet er Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Stevns Kommune.

Vandets hårdhedsgrad er 21° dH, det er hårdt vand !

Vandtryk er 3,2 bar !

Vandværket henstiller til:

At salg/udlejning af ejendom samt flytninger meddeles vandværket senest 8 dage efter fraflytning !!!

Vigtige datoer, som er de samme hvert år:

Årsopgørelse og 1. á conto opkrævning udsendes medio februar med seneste betalingsfrist ultimo marts.

2. á conto opkrævning udsendes medio august med seneste betalingsfrist ultimo september.

Aflæsningskort udsendes medio december med seneste aflæsningsfrist d. 31. december og seneste indsendelsesfrist d. 5. januar.

Overholdes fristerne ikke, koster det gebyr iht. gældende takstblad.

HUSK:

Er ovennævnte under pkt. "vigtige datoer" ikke modtaget, er det forbrugerens ansvar at kontakte vandværket.

Som forbruger har man aflæsningspligt, også selv om aflæsningskortet ikke er modtaget. Man skal aflæse 1 gang om året i den periode, der er fastsat af vandværket. Det er altid samme periode, indtil andet er meddelt skriftligt fra vandværkets side. Der skal foretages måleraflæsning senest 31. dec., og indberetning til vandværket om måler- aflæsningsresultat skal ske senest 5. januar. Tilstedeværelse af sne, is og frost er ingen undskyldning for ikke at aflæse vandmåleren.

NB: Vandværket skal have modtaget indberetningen senest den 5. januar, da indberetninger efter denne dato ikke kan behandles.
Siden opdateret d. 12. februar 2018.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S