Slide background

 

Bestyrelsen

 


Formand

Hans Grøn Sørensen
Tlf. 56 26 71 47/ 21 69 80 14 
E-mail: hans@lhgs.dk

Økonomiudvalg
Tekniskudvalg
Kommunikationsudvalg  
                      

           
Næstformand 
Nils Høj
Tlf. 56 26 69 90/ 25 34 65 75     
E-mail: Ccdhhoj@gmail.com

Økonomiudvalg
Kommunikationsudvalg
Persondataudvalg
                                                  
Bilagskontrollant          

Henry Hansen
Tlf. 39 67 79 79/ 26 65 63 30
E-mail:
henry.hansen@webspeed.dk

Sekretær          
Georg Vad-Nielsen
Tlf. 56 26 70 67/ 28 72 70 67
E-mail: Gv-n@mail.dk

Tekniskudvalg
Beredskabsudvalg
 
       
 
Bestyrelsesmedlem
Steffen Jakobsen
Tlf. 28 88 02 34
E-mail:
steffenjakobsen@mail.dk

Tekniskudvalg
Kommunikationsudvalg
Beredskabsudvalg

 Foto på vejBestyrelsesmedlem

Jesper Christensen
Tlf. 50 60 10 70
E-mail:
jesperkyst@gmail.com

Beredskabsudvalg


Bestyrelsesmedlem
Børge Larsen
Tlf. 56 26 61 29/ 20 25 73 12
E-mail: engdraget@privat.dk

Økonomiudvalg
Tekniskudvalg

 
       
Bestyrelsessuppleant:
Peter L. Ladegaard (Helårs området)

Generalforsamlingsvalgte
revisorer:

Helle Winther
Ole Sepstrup


Revisorsuppleant:
Carsten Larsen