Log ind   |  
Drift Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Strøby Egede Vandværk 
Stevnsvej 103 A
Strøby Egede
4600 Køge

Driftforstyrrelse:

Driftsleder Carsten Wiinblad
Tlf. 56 26 72 87
Mobil 23 39 01 08

Administration:

Charlotte Petersen

Tlf. 56 26 72 87

Mobil 91 89 57 83 (besvares kun mandag og torsdag)

E-mail: cpvand@outlook.dk eller

Email: vand@stroebyegedevand.dk

NB !! Send kun mail til en af ovennævnte mail adresser, de går ind på samme pc.


Bemærk:
Kontortid kun mandag og torsdag fra 9-12.00
Tlf. 56 26 72 87


Meddelelser Minimer

Har du en elektronisk måler, så husk - det er fortsat en god ide, at holde øje med forbruget, vandspild er dyrt!

Vi anbefaler, at man tjekker måleren mindst 1 gang om måneden, uanset hvilken type måler der sidder på ejendommen.

Husk måleraflæsning af mekaniske målere senest 31. december.

Der udsendes aflæsningskort til alle forbrugere der har mekaniske målere i uge 50-51 2018, det er forbrugerens ansvar at reagere, hvis kortet ikke modtages!!! Udebliver kortet kontakt da kontoret inden jul.

Som forbruger har man aflæsningspligt, også selv om aflæsningkortet ikke er modtaget. Man skal aflæse 1 gang om året i den periode, der er fastsat af vandværket. Det er altid samme periode, indtil andet er meddelt skriftligt fra vandværkets side. Der skal foretages måleraflæsning senest 31 dec., og indberetning til vandværket om måler- aflæsningsresultat skal ske senest 5. januar. Tilstedeværelse af sne, is og frost er ingen undskyldning for ikke at aflæse vandmåleren.

NB: Vandværket skal have modtaget indberetningen senest den 5. januar, da indberetninger efter denne dato ikke kan behandles.


Vi anbefaler tilmelding til betalingsservice, tilmelding kan ske her på siden under menupunktet "selvbetjening", opstår der problemer ved tilmelding, er vandværket gerne behjælpelig med tilmelding, ring venligst i kontortiden som er mandag og torsdag kl.9-12.00

Vigtig oplysning i forbindelse med udlejning af ejendom:
Vandværket gør opmærksom på, i de tilfælde hvor vandværket afregner vandforbrug direkte med lejere, er det ejer der hæfter for betaling, hvis lejeren ikke betaler.Copyright Rambøll Danmark A/S